Välkommen till e-tjänst för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Ansökan om plats görs under flikarna ovan, "Förskola och pedagogisk omsorg" respektive "Fritidshem".